جلسه ی استانی هماهنگی و برنامه ریزی ششمین دوره طرح ملی دادرس در قزوین برگزار شد

جلسه ی استانی هماهنگی و برنامه ریزی ششمین دوره طرح ملی دادرس در قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قزوین؛ نشست استانی هماهنگی ششمین دوره ی طرح ملی دادرس با حضور مدیر عامل، معاون جوانان ، معاون سلامت آموزش و پرورش و کارشناسان سلامت و جوانان استان برگزار شد .در این جلسه دکتر آصفی مدیر عامل جمعیت استان با تاکید بر ضرورت آموزش های امدادی به دانش آموزان کار با دانش آموزان را برای تربیت نسلی مهربان و بشر دوست که دارای مهارتهای خو د امدادی نیز باشند را بسیار مهم دانست.

وی افزود با این آموزشها دانش آموزان می توانند برای رویا رویی با حوادث احتمالی، آمادگی و مهارت های اولیه را به دست آورند، از این رو می بایست به کیفیت آموزش ها هر چه بیشتر توجه کرد.

در ادامه جلسه میرزایی معاون جوانان و صادقی معاون سلامت آموزش و پرورش برای اجرای صحیح و موثر این طرح همکاری دو جانبه ی هلال احمر و آموزش و پرورش را بسیار مهم دانستند.

در این جلسه همچنین کارشناسان حاضر به بررسی موضوعات و مسائل مربوط به طرح پرداخته و در پایان ، هر دو دستگاه با اهداء لوح و هدایا از کارشناسان یکدیگر تقدیر نمودند.