معاون پژوهشی، فرهنگی و آموزشی وزارت ورزش و جوانان از فعالیت های سازمان جوانان جمعیت هلال احمر بازدید کرد

دکتر عبدالحمید احمیدی معاون پژوهشی، فرهنگی و آموزشی وزارت ورزش و جوانان عصر یکشنبه 21 آبان ماه، با حضور در سازمان جوانان از فعالیت های این سازمان بازدید کرد. در این دیدار ضمن معرفی جمعیت هلال احمر و سازمان جوانان توسط دکتر مسعود حبیبی، نمایندگان جوانان در مجامع و معاونین و روسای ادارات به ارائه گزارش فعالیت های خود پرداختند.