بازدید رییس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی از سازمان جوانان جمعیت هلال احمر

دکتر فرید موسوی، رییس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی، با حضور در سازمان جوانان از فعالیت های این سازمان بازدید کرد. در این دیدار ضمن معرفی جمعیت هلال احمر و سازمان جوانان توسط دکتر مسعود حبیبی، نمایندگان جوانان در مجامع و معاونین و روسای ادارات به ارائه گزارش فعالیت های خود پرداختند.