اهدای کارت خبرنگاری افتخاری شهروند، به رابطان خبری سازمان جوانان در هفتادمین سالروز تاسیس سازمان جوانان

 

شما هم نظر خود را ارسال کنید