با انتخاب شورای مرکزی مجمع کانون های جوانان حکم نایب دبیر این مجمع اعطا شد

همزمان با هفتمین جلسه شورای مرکزی مجمع کانون های جوانان حکم نایب دبیر این شورا توسط رییس سازمان جوانان اعطا شد.

در متن این حکم آمده است:

جناب آقای عزیزاله رحمتیان نیا
عضو شورای مرکزی مجمع کشوری دبیران کانون های جوانان
سلام علیکم
با توجه به رای اعضای شورای مرکزی دبیران کانون های جوانان در ششمین نشست مجامع با عنایت به عدم همکاری نایب دبیری شورا وتایید هیات نظارت به موجب این ابلاغ تا پایان فعالیت نخستین دوره انتخابات مجامع جنابعالی به عنوان نایب دبیر شورای مرکزی مجمع کشوریردبیران کانون های جوانان جمعیت هلال احمر منصوب می شوید
امید است با یاری خداوند متعال وبهره گیری از ایده ها ،توانمندی ها ومشارکت اعضای کانون های جوانان کشور در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در تحقق اصول و اهداف جمعیت هلال احمر موفق باشید

 

دکتر مسعود حبیبی
رئیس سازمان جوانان
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران