هفتمین جلسه شورای مرکزی مجامع کشوری دانشجویی و جوانان همزمان با هفتادمین سالروز تشکیل سازمان جوانان برگزار شد

 

شما هم نظر خود را ارسال کنید