ارتباط تصویری ستاد سازمان جوانان با جمعیت استان ها در هفتادمین سالروز تشکیل این سازمان از طریق ویدئو کنفرانس

در نخستین روز از برنامه های گرامیداشت هفتادمین سالروز تشکیل سازمان جوانان رئیس، معاونان، روسای ادارات و اعضای مجامع کشوری کانون های دانشجویی و جوانان در ستاد سازمان جوانان با مدیران عامل، معاونان، روسای ادارات، کارشناسان و اعضای شورای مرکزی مجامع کانون های دانشجویی و جوانان در استان های سراسر کشور ارتباط تصویری برقرار کردند.