گزارش تصویری// بازدید شرکت کنندگان مسابقات رفاقت مهر از جاذبه های گردشگری استان کرمان