دانشجویان هلال احمری قم، مهربانی را به سالمندان هدیه کردند

در بازدید دانشجویان دانشگاه شهاب دانش از خانه سالمندان بقیة الله از کهنسالان آسایشگاه توسط دانشجویان و اعضای کانون هلال احمر و انجمن مهندسی پزشکی تکریم و دلجویی شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قم؛ جمعی از اعضای کانون دانشجویی دانشگاه شهاب دانش با هدف تسکین آلام بشری و احترام به دیگران در سرای سالمندان حضور یافتند و از سالخوردگان آسایشگاه بقیه الله بازدید کردند.

این اعضا با تاسی از اهداف بشردوستانه هلال احمر و با برنامه ریزی و هماهنگی قبلی که با مرکز بهزیستی و آسایشگاه سالمندان به عمل آمد با حضور در این مرکز از سالمندان دلجویی کرده و  آنها را مورد تکریم قرار دادند.

در این مراسم اعضای کانون دانشجویی ضمن بازدید از آسایشگاه، به دلجویی و حمایت روانی سالمندان این مرکز پرداختند تا در زمانی هر چند کوتاه در انجام امور بشردوستانه سهیم باشند.

در این دیدار اعضای کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه شهاب دانش استان و انجمن مهندسی پزشکی با حضور در سرای سالمندان ضمن توزیع  آب میوه و کیک با ایجاد فضایی شاد و سرشار از مهربانی در محیط آسایشگاه به تکریم سالمندان پرداختند.