تمرین بشردوستی غنچه ها، با اجرای طرح “دست های مهربان”

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان قم خبر داد: به همت اعضای کانون غنچه های هلال احمر اسباب بازی های جمع آوری شده در دومین مرحله اجرای طرح ملی "دست های مهربان 3" به کودکان کم برخودار و حاشیه نشین شهر قم هدیه شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قم؛ محمد مصباحی با اشاره به اینکه غنچهای هلال احمر با اجرای طرح “دست های مهربان” بشردوستی و سخاوت را تمرین کردند اظهار کرد: با اجرای مرحله دوم طرح “دست های مهربان۳” و اهدا اسباب بازی های جمع آوری شده به کودکان کم برخودار توسط غنچه های هلال احمر این طرح با موفقیت در قم به اتمام رسید.

وی تصریح کرد: جمعی از غنچه های هلال احمر از مهدهای کودک استان قم با هدف اجرای طرحی بشردوستانه و نیکوکارانه به کمک کودکان کم برخودار رفتند و ضمن تقسیم شادی های خود با آنها به بازی پرداختند.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان قم ادامه داد: در این طرح اسباب بازی هایی که در هفته کودک و در سومین مرحله اجرای طرح “دست های مهربان” جمع آوری شده بود توسط غنچه ها به مناطق محروم و کم برخوردار اطراف روستای جمکران منتقل و بین کودکان آن منطقه توزیع شد.

گفتنی است، همزمان با هفته کودک در استان قم، همچون سراسر کشور سومین مرحله ی طرح ملی دست های مهربان به اجرا در آمد و کتاب و اسباب بازی و انواع وسایل تفریح کودکانه با همکاری غنچه ها در مهد کودک های تحت پوشش هلال احمر قم برای اهدا به کودکان کم برخوردار جمع آوری شد.