در آستانه روز تربیت بدنی و ورزش، جلسه نحوه تعامل و همکاری فیمابین سازمان جوانان و فدراسیون ورزش های همگانی برگزار شد

نخستین جلسه بررسی نحوه تعامل و همکاری فیمابین سازمان جوانان جمعیت هلال احمر و فدراسیون ورزش های همگانی با حضور خانم ها شمس رئیس و حسینی دبیر کمیته استعدادیابی ورزش های همگانی در سازمان جوانان جمعیت هلال احمر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در این جلسه که در آستانه روز تربیت بدنی و ورزش برگزار شد، ظرفیت های هر دو مجموعه جهت همکاری در خصوص ورزش جوانان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.