حضور رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در جمع اعضای شورای مرکزی مجامع کشوری کانونهای هلال احمر در مشهد

ششمین نشست مشورتی شورای مرکزی مجامع کشوری دبیران کانونهای دانشجویی و جوانان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر؛ رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر گفت: بر اساس رویکرد و راهبرد جمعیت هلال احمر در مشارکت جوانان و دانشجویان در تصمیم گیریها و تصمیم سازیها پارسال فعالیت کانونهای دانشجویی و کانونهای جوانان هلال احمر در استانهای سراسر کشور تشکیل شد.

مسعود حبیبی افزود: در ادامه فعالیت این کانونها در سطح کشور با تشکل شوراهای مرکزی هر کانون در هر استان مجمع کانونهای دانشجویی و جوانان در سطح ملی شکل گرفت. فلسفه وجودی فعالیت این کانونها مشارکت و مشورت گیری از جوانان در عرصه های تصمیم گیری و تصمیم سازی فعالیتی هلال احمر بوده است. حمایت از ایده ها، خلاقیتها و نوآوریهای جوانان عضو هلال احمر از دیگر اهداف است.

وی ادامه داد: برای برگزاری انتخابات کانونهای دانشجویی و کانونهای جوانان در سال آینده تصویب آئین نامه آنها ضرورتی است که با برگزاری ششمین نشست مشورتی شورای مرکزی مجامع کشوری در مشهد در این زمینه تصمیم گیری می شود.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر گفت: با تائید و تصویب نهایی این آیین نامه و برگزاری انتخابات کانونها شاهد رشد و بالندگی فعالیت آنها و تاثیرگذاری مورد نظر در زمینه های مختلف خواهیم بود.

وی افزود: دو هزار کانون دانشجویی و کانون جوانان هلال احمر در سطح کشور فعالیت دارند. ۱۲۰۰ کانون از این تعداد دانشجویی بوده و در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و ۸۰۰ کانون نیز کانونهای جوانان در شعب جمعیت هلال احمر کشور هستند.

حبیبی ادامه داد: علاوه بر این تعداد ۲۵۰ کانون طلاب و ۷۰۰ کانون روستایی هلال احمر نیز در سطح کشور فعال است که امید می رود در آینده نزدیک مجامع کشوری هر یک از این کانونها نیز فعال شوند.

ششمین نشست مشورتی شورای مرکزی مجامع کشوری دبیران کانونهای دانشجویی و جوانان جمعیت هلال احمر به مدت دو روز در مشهد ادامه داشت.

همچنین دکتر سید مجتبی احمدی مدیرعامل هلال احمر خراسان رضوی گفت:خراسان رضوی هرساله میزبان ۲۷ میلیون زائر ایرانی ودو میلیون زائر از خارج کشور است بدین جهت حضور جوانان به عنوان بازوهای مطمئن وتوانمند برای انجام وظایف و فعالیتها این استان امری واجب است.

وی با اشاره به اینکه خراسان رضوی با این حجم فعالیت نمی تواند بدون حضور شما جوانان خدمات شایسته ای ارائه دهد افزود:بعد از ابتکار عمل کانادا برای شکل گیری سازمان جوانان تمام جمعیتهای ۱۹۰ گانه عضو صلیب سرخ این سازمان رادر کشور خود تشکیل دادند.

امیدوارم این نشست بستر مناسبی باشد برای مشارکت بیشتر در اجرای فعالیتهای هلال احمر وشما به عنوان درب ورودی هلال احمر می توانید کمک کنید به رویکرد جذب جوانان برای خدمت رسانی و رسیدن به اهداف جمعیت هلال احمرکه همانا خدمت رسانی و زدودن درد ورنج وآلام بشری است.