اعضای جوان شهرستان نائین مربی آموزش بازی‎های فکری شدند



رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان نائین از حضور اعضای جان این شهرستان در دوره تربیت مربی بازی‎های فکری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اصفهان؛ عادل زاده گفت: با توجه به اجرای طرح تابستانی شوق رویش و عدم وجود مراکز تفریحی و سرگرمی مناسب و کافی، و بر اساس لزوم جذب و نگهداری اعضا، راه اندازی رستوران بازی و خلاقیت در شهرستان نائین با کمک جمعیت هلال احمر و اعضای جوان این مجموعه آغاز شد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان نائین افزود: پس از اطلاع رسانی دوره تربیت مربی بازی‎های فکری میان اعضا جوان و هماهنگی با مدیریت خانه خلاقیت و رستوران بازی سازمان فرهنگی _ تفریحی شهرداری اصفهان، مطابق با شرایط لازم برای مربیان ثبت نام از واجدین شرایط انجام شد و اعضای علاقمند در دوره حاضر شدند.

وی افزود: اعضا در مرکز خانه خلاقیت و رستوران بازی‎های فکری سازمان فرهنگی _ تفریحی شهرداری اصفهان حاضر شده و در طول مدت یک روز، توسط مربی مربوطه تعداد ۲۰ بازی فکری و هیجانی آموزش دیدند.

وی اظهار داشت: با حضور مربیان نتایج حاصل از دوره آموزش مقدماتی بازی‎های فکری بررسی و راهکارهایی در خصوص نحوه و شرایط راه اندازی مرکز خانه خلاقیت و رستوران بازی فکری و امکانات اولیه مورد نیاز در جمعیت هلال احمر این شهرستان مرور شد.