گزارش تصویری ۵// اختتامیه نشست مجامع کانون ها/ تقدیر از ۱۲ استان برتر در زمینه فعالیت های مجامع کانون های دانشجویی و جوانان