در دومین نشست مجمع عمومی کانون های دانشجویی و جوانان سازمان جوانان هلال احمر مطرح شد:

تاکید بر نقش تاثیرگذار جوانان در فعالیت های آتی هلال احمر/ جذب ۲ میلیون عضو براساس برنامه راهبردی جمعیت در دستور کار سازمان جوانان

رئیس سازمان جوانان هلال احمر در دومین نشست مجمع عمومی کانون های دانشجویی و جوانان این سازمان با تاکید بر اینکه ساختار تشکیلات هلال احمر به شکلی است که اعضا، شورای عالی را به عنوان بالاترین رکن جمعیت، انتخاب می کنند، خاطرنشان کرد: حضور اعضای جوان در فعالیت های آتی جمعیت بسیار اثرگذار است و در واقع سازمان جوانان، دریچه ورود اعضا به هلال احمر است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ دکتر مسعود حبیبی در افتتاحیه دومین نشست مجمع عمومی کانون های دانشجویی و جوانان سازمان جوانان هلال احمر، با بیان اینکه  برنامه من از ابتدای ورود به سازمان جوانان، تشکیل شورای نمایندگان و مجامع دانشجویی و جوانان عضو هلال احمر بوده، تاکید کرد: در حال حاضر تشکیل این مجمع در تصمیم سازی ها و برنامه ریزی های مرتبط با سازمان جوانان دخیل است.

وی با تاکید بر اینکه جمعیت هلال احمر یک مجموعه کاملا مردمی است و ساختار تشکیلات آن به شکلی است که داوطلبان و اعضای جمعیت، شورای عالی را به عنوان بالاترین رکن جمعیت، انتخاب می کنند، خاطرنشان کرد: حضور اعضای جوان در فعالیت های آتی جمعیت بسیار اثرگذار است و در واقع سازمان جوانان، دریچه ورود اعضا به جمعیت هلال احمر است.

نقش متمایز و ویژه جوانان در برنامه ۱۰ ساله جمعیت

رئیس سازمان جوانان با اشاره به تاکید رئیس جمعیت هلال احمر مبنی بر اهمیت نقش جوانان در هلال احمر و در تدوین برنامه راهبردی جمعیت، اظهار کرد: سیاست جمعیت هلال احمر در تدوین برنامه راهبرد ۱۰ ساله، تاکید بر نقش تاثیرگذار جوانان بوده است و امروز، در برنامه ۱۰ ساله و ۵ ساله جمعیت، نقش بسیار ویژه و متمایزی برای جوانان، مشارکت آنها و بسترسازی برای این مشارکت دیده شده است.

دکتر حبیبی در ادامه به ارزش هایی که در برنامه ۵ ساله جمعیت برای فعالیت های جوانان در نظر گرفته شده اشاره و این ارزش ها را شامل اخلاق محوری، مشارکت و کار تیمی، پژوهش محوری و کار کیفی، معیارگذاری و تعیین شاخص برای فعالیت ها، توانمندی، خلاقیت، فرایندمحوری و مسئولیت پذیری و پاسخگویی عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه برنامه ۵ ساله، ملاک عمل سازمان جوانان جمعیت هلال احمر خواهد بود، افزود: در این برنامه به استراتژی YES که می خواهد جوانان در جمعیت هلال احمر مداخله گر باشند، نیز اشاره شده است.

ضرورت اقدام برای جذب ۲ میلیون جوان در هلال احمر

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با تاکید بر توجه به تقویت نقش جوانان در برنامه راهبردی جمعیت، خاطرنشان کرد: این برنامه، سازمان جوانان را موظف به اقدام برای جذب ۲ میلیون جوان کرده است همچنین سازمان جوانان موظف شده برای نقش آفرینی جوانان در امور بشردوستانه و مشارکت آنها، برنامه اجرایی تدوین کند که این برنامه اجرایی با حضور، مشارکت و اظهار نظر کارشناسی جوانان عضو جمعیت تدوین و بازتعریف شده است و پس از تایید رئیس جمعیت هلال احمر و تصویب شورای عالی جمعیت، برای هیئت دولت ارسال خواهد شد.

ثبت اطلاعات ۳۲۸ هزار جوان در سامانه جامع عضویت سازمان جوانان تا امروز

دکتر حبیبی در ادامه با بیان اینکه تا امروز، اطلاعات ۳۲۸ هزار جوان در سامانه جامع عضویت سازمان ثبت شده، ابراز امیدواری کرد که تمام یک میلیون عضو جمعیت در سامانه ثبت شوند.

وی همچنین به آموزش ۴۰۰ هزار دانش آموز در طرح ملی دادرس در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در این طرح ۸ مهارت کمک های اولیه در اختیار نوجوانان قرار می گیرد و دانش آموزان، کار گروهی و تیمی را فرا می گیرند. وی، اجرای طرح دادرس را حاصل همکاری مشترک میان جمعیت هلال احمر و آموزش و پرورش عنوان و تاکید کرد: با اجرای طرح دادرس می توان مفاهیم بلند بشردوستانه را به جوانان منتقل کرد.