گزارش تصویری//آغاز اردوهای کشوری نشاط و امید ویژه اعضای کانون های طلاب سازمان جوانان