گزارش تصویری// از آغاز رقابت های دادرسان تا اختتامیه، نگاهی بر دوره اول مسابقات المپیاد آماده پسران

عکس: سید علیرضا مرتضوی