گزارش تصویری// روز پایانی پنجمین مرحله از رقابت های المپیاد آماده دانش آموزان آماده در روزهای سخت

عکس: امین سیاه بالایی

نوشته های مرتبط: