گزارش تصویری// با برگزاری اختتامیه دوره چهارم اردوهای کشوری به میزبانی استان قم دفتر خاطرات نشاط و امید در سال ۹۶ بسته شد

عکس: امین سیاه بالایی

نوشته های مرتبط: