گزارش تصویری// با میزبانی استان خوزستان اردوهای کشوری نشاط و امید اعضای سازمان جوانان در بخش پسران، در اردوگاه مهر بندر انزلی پایان یافت

عکس: مجتبی رضایی

نوشته های مرتبط: