کارگاه آشنایی با نهضت صلیب سرخ و هلال احمر در دانشگاه پیام نور قم

کارگاه آموزشی آشنایی با نهضت صلیب سرخ و هلال احمر و آشنایی با فعالیت های کانون دانشجویی (کمیته ها) در دانشگاه پیام نور قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قم؛ با توجه به ضرورت آشنایی اعضای کانون های دانشجویی با نهضت صلیب سرخ و هلال احمر و برنامه های کانون هلال احمر و همچنین فعالیت های کانون دانشجویی (کمیته ها) کارگاه آموزشی برگزار شد.

در این کارگاه که با آموزش نماینده معاونت امور جوانان هلال احمر و با حضور دبیر مجمع استانی برگزار شد، در زمینه ی اهداف هلال احمر، ویژگی اعضای داوطلب، فعالیت های انجام شده توسط معاونت های جوانان در کانون های مختلف، توضیح تکمیلی از فعالیت کانون های دانشجویی و انتخابات شورای اجرایی و… اطلاعاتی به اعضا ارائه شد.

بر اساس این گزارش، هدف از برگزاری این کارگاه ها آشنایی دانشجویان دانشگاه با فعالیت های کانون دانشجویی و شکوفایی و ایده سازی برای اجرای برنامه های پیشنهادی در محورهای بشردوستانه، امدادی، علمی، مذهبی و برنامه هایی که با اهداف جمعیت هلال احمر همسویی دارد می باشد.

گفتنی است، کارگاه آشنایی با نهضت صلیب سرخ و هلال احمر و توجیه برنامه های کانون هلال احمر کانون دانشجویی در دانشگاه پیام نور قم برگزار شد.