پایان طرح ملی پیمان در شهرستان شیروان

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان شیروان از پایان طرح ملی پیمان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان شیروان؛ حسین پیل پا رئیس جمعیت هلال احمر از پایان طرح ملی پیمان در شهرستان شیروان خبر داد؛ و گفت:  در اجرای این طرح بیش از ۱۵۰ نفر از اعضای جوانان این شهرستان آموزش های حضوری وغیر حضوری مرتبط با پیشگیری موثر از اعتیاد در جهت نشاط اجتماعی  و مبارزه با مواد مخدر را فرا گرفتند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان شیروان در ادامه تاکید کرد: این قبیل طرح ها و جلسات هم اندیشی و کارگاه های آموزشی با رویکرد آشنایی جوانان با اعتیاد و آسیب های اجتماعی و انعکاس اطلاعات تاثیرگذار در بین اقشار جامعه می شود.

وی بیان کرد: در این کارگاه مباحثی همچون ریشه های آسیب  اجتماعی واعتیاد، دلایل گرایش جوانان به اعتیاد وراه های  مقابله با اعتیاد و آسیب های  اجتماعی مورد بحث قرار گرفت.

حسین پیل پا در ادامه مطرح کرد: در کنار  اجرای طرح ملی پیمان برنامه های مرتبط با طرح از قبیل تشکیل حلقه های  همبستگی نه به اعتیاد، و جلسات  هم اندیشی بیان طرح وایده  درزمینه مقابله با آسیب های اجتماعی برگزار شد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان  شیروان در پایان؛ ضمن قدردانی از مسولین واجرا کنندگان طرح تاکید کرد تداوم چنین طرح هایی میتواند جوانان را از گرداب آسیب های امروز جامعه نجات بخشد.