آموزش های امدادی و بشردوستانه اولویت نخست هلال احمر استان است، برگزاری نشست هم اندیشی با اعضای جوان هلال احمر گتوند

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: آموزش های امدادی که با طرح دادرس و خادم دنبال می شوند، اولویت نخست هلال احمر استان هستند.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر خوزستان؛ علی پهلوان در بازدید از فعالیت های مرکز امور جوانان هلال احمر گتوند اظهار کرد: پیگیری جدی طرح های ملی هلال احمر در زمینه آموزش های امدادی و خودمراقبتی یک اولویت مهم برای جمعیت هلال احمر خوزستان است.

وی با اشاره به اجرای طرح مهم دادرس و افتتاح کانون های دانش آموزی در مدارس افزود: طرح های دادرس و خادم از فعالیت های مهم و اولویت نخست هلال احمر استان هستند و برای اجرای دقیق آنها می بایست به دقت برنامه ریزی کرد.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر خوزستان تصریح کرد: آموزش ها باید منسجم و هماهنگ باید باشد و با رعایت نکات و برنامه ریزی های دقیق در سطح کلیه شعب نسبت می توان به این مهم دست یافت.

پهلوان گفت: برای ثبت اطلاعات اعضای واجد شرایط ۱۸ تا ۲۹ سال در سامانه جامع عضویت باید نهایت سعی و تلاش خود را انجام دهید و در همین خصوص باید پرونده های این افراد به اضافه مدارک، احکام و گواهی آنها در سامانه ثبت شود.

بر اساس این گزارش، یکی از برنامه های سفر معاون و کارشناسان معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر خوزستان، نشست هم اندیشی با اعضای فعال هلال احمر گتوند با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف موجود در اجرای فعالیت ها و همچنین ارائه نقطه نظرات اعضای جوان این جمعیت بوده است.