با موضوع برنامه ریزی اردوهای نشاط و امید و نشست شورای مرکزی مجامع دانشجویی و جوانان؛ جلسه شورای معاونت دانشجویی و جوانان برگزار شد

جلسه هفتگی شورای معاونت دانشجویی و جوانان با حضور معاون دانشجویی و جوانان، روسای ادارات معاونت و دبیران مجمع کشوری دانشجویی و جوانان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان هلال احمر، این جلسه به منظور انجام هماهنگی های لازم برای برگزاری اردوهای تابستانه نشاط و امید و محتوای اجرایی آنها برگزار شد. همچنین برنامه ریزی برای نشست شورای مرکزی مجامع کشوری کانون های دانشجویی و جوانان از دیگر موضوعات این جلسه بود.