سرپرست اداره پشتیبانی سازمان جوانان منصوب شد

با ابلاغ غلامعلی قیامجو، سرپرست معاونت منابع انسانی و پشتیبانی، هادی اسرافیل پور به عنوان سرپرست اداره پشتیبانی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان هلال احمر، متن این ابلاغ به شرح زیر است:

جناب آقای هادی اسرافیل پور

کارشناس محترم امور اردوگاه ها

سلام علیکم

باتقدیم احترام نظر به تعهد و تجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ از تاریخ ۹۶/۴/۲۶ با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره پشتیبانی منصوب می شوید.

امید است با استعانت از درگاه حضرت احدیت در نهایت دقت، هماهنگی و همکاری با مسئولین محترم در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

غلامعلی قیامجو

سرپرست معاونت منابع انسانی و پشتیبانی