جلسه پرسش و پاسخ با موضوع اعتیاد در کانون سلامی خواف

با حضور اعضای شرکت کننده در طرح ملی پیمان جلسه پرسش و پاسخ با موضوع اعتیاد در کانون هلال احمر شهر سلامی خواف برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر خواف ،هادی رمضانی رئیس جمعیت هلال احمر خواف گفت: در ادامه برنامه های هفته مبارزه با دخانیات کارگاه پرسش و پاسخ با موضوع اعتیاد و طرح ملی پیمان در کانون سلامی تشکیل شد.

رمضانی با اشاره به نقش آموزش های مداوم در پیشگیری از اعتیاد گفت: اکثریت افراد فکر می کنند که آموزش های پیشگیری باید ویژه معتادین برگزار بشود در حالی که همه آحاد جامعه نیاز دارند آموزش های پیشگیری را فرا گیرند.

رئیس جمعیت هلال احمر خواف افزود: سروگروه های طرح پیمان در اجرای برنامه های پیشگیری از اعتیاد بازوان توانمند واحد جوانان هستند که می توانند بر اساس آموزش هایی که دیده اند و شرایط و موقعیت متفاوت شهرستان ها سند پیشگیری از اعتیاد شهرستان را تهیه و تنظیم کنند.