برگزاری کارگاه مبارزه باموادمخدرتوسط اعضای کانون جوانان

کانون جوانان جمعیت هلال احمر بجستان اقدام به برپایی کارگاه آموزشی مبارزه با مواد مخدر کرد.

 به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان رضوی؛ این کارگاه باهدف و محوریت (طرح پیمان)پیشگیری موثرازاعتیادوتوسعه نشاط اجتماعی برگزار گردید.

علی اصغر قادری رئیس شعبه بجستان در این خصوص گفت: این کارگاه باهدف فرهنگ سازی درجامعه جهت پیشگیری ازاعتیاد در بین افرادجامعه می باشد.

 رئیس شعبه بجستان درپایان افزود: جمعیت هلال احمر با بهره گیری ازتوان و ظرفیت های اعضای جوانان و داوطلبان و برگزاری کارگاههای  آموزشی، طرح ها و برنامه های مختلف و به عنوان یک سازمان می تواند در پیشگیری، مقابله و کاهش آسیب های اجتماعی از قبیل طلاق، اعتیاد نقش بسزایی ایفا نماید.