رئیس جمعیت هلال احمر رامهرمز خبرداد: دورهمی آموزشی اعضای هلال احمر رامهرمز برای مبارزه با مواد مخدر


رییس جمعیت هلال احمر رامهرمز گفت: فاز دوم طرح ملی پیمان(پیشگری موثر از اعتیاد) با حضور اعضای جوان این جمعیت اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر خوزستان، محمد فارسی مدان اظهار کرد: با توجه به جوان بودن جمعیت کشور و درصد بالای جوانان در ترکیب جمعیتی، جوانان با آسیب ها و خطراتی مواجه هستند که اعتیاد  و مواد مخدر یکی از این آسیب ها است.

وی افزود: به همین خاطر طرح ملی پیمان در راستای اهداف بشردوستانه جمعیت هلال احمر و در راستای ایجاد  نشاط اجتماعی میان جوانان و با هدف ارتقای این آگاهی نوجوانان و جوانان در باره اعتیاد و پیشگیری از این معضل خانمان سوز، در واقع خود مراقبتی و کاهش گرایش به اعتیاد توسط جمعیت هلال احمر برگزار می شود.

رئیس جمعیت هلال احمر رامهرمز تصریح کرد: به مناسبت هفته اعتیاد و اجرای فاز دوم طرح پیمان(پیشگیری موثر از اعتیاد) برنامه آموزشی آسیب های مواد مخدر به مربی گری آقای محمدیان نماینده مراکز بهبودی (NA) جهت بالا بردن دانایی افراد نسبت به عوارض اعتیاد در این شعبه برگزار شد.

فارسی مدان گفت: اجرای طرح های فرهنگی می تواند به مصونیت زایی جوانان در برابر اعتیاد کمک کند.