برگزاری برنامه های متنوع در هفته مبارزه با مواد مخدرجمعیت هلال احمر شهرستان شهرکرد

طرح ملي پيمان و نه به اعتياد با هدف پيشگيري موثر از اعتياد در جهت تامين نشاط اجتماعي در هفته مبارزه با مواد مخدر و با حضور پرشور جوانان شهرستان شهركرد برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری؛ سعادت حیدریان رئیس جمعت هلال احمر شهرستان شهرستان گفت: طرح ملی پیمان و نه به اعتیاد چند سالی است توسط سازمان جوانان هلال احمر در جهت آگاه سازس جوانان از مضرات مواد مخدر و کاهش آسیب های اجتماعی به  ویژه اعتیاد اجرامی شود.در همین راستا در هفته مبارزه با مواد مخدر  امورجوانان شهرستان شهرکردبرنامه های متنوع اجرا کرد.

وی افزود: صد نفر از اعضای جوان جمعیت و همراهی اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با حضور در میدان اصلی شهرستان زنجیره انسانی نه به اعتیاد تشکیل دادند و ضمن توزیع بروشورهای آگاهی بخش از شهروندان جهت پیوستن به زنجیره انسانی نه به اعتیاد دعوت کردند.

کبری صادقی کارشناس امورجوانان جمعیت هلال احمر شهرستان شهرکرد با اشاره به اجرای پروژه سحاب نه به اعتیاد به صورت ted در پل تاریخی زمانخان این شهرستان در این هفته گفت: پروژه سحاب نه به اعتیادازبرنامه هایی  بود  که مورد استقبال عموم مردم قرار گرفت در این برنامه اعضا ضمن نظرسنجی ازخانواده ها درباره اعتیاد و عواقب آن از ان ها می خواستند تا دیدگاه و راه حل های خود را در این باره بنویسند. برپایی چادر سلامت – ارائه خدمات بشردوستانه – توزیع بروشورهای آگاهی بخش و تشکیل زنجیره انسانی از دیگر برنامه هایی بودکه در بین گردشگران اجرا شد.

وی ادامه داد: با همیاری تیم حمایت روانی جمعیت هلال احمر استان و همکاری معاونت بهداشت و درمان جمعیت و حضور جوانان خدمات بهداشتی و درمانی در یکی از مناطق پرخطر شهرستان ارائه شد.