اجرای طرح پیمان “پیشگیری از اعتیاد” توسط جمعیت هلال احمر استان گیلان

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان گفت: با توجه به جذب و ایجاد بستر آموزشی جوانان کمک به کاهش آسیب های اجتماعی یکی از برنامه های در دست اجرای جمعیت هلال احمر در 5 سال آینده می باشد.

به گزارش روابط عمومی هلال احمر استان گیلان؛ مهدی ولی پور مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با اشاره به اجرای طرح پیمان افزود: جمعیت هلال احمر  یک نهاد مردمی است که با جذب جوانان و علاقه مندان آموزشهای لازم را به آنان ارایه می دهد تا جامعه ای آماده با جوانانی با نشاط داشته باشیم.

وی با توجه به ایجاد بستر مناسب توسط هلال احمر با اجرای طرح های مختلف بیان کرد : جمعیت هلال احمر با برگزاری اردوهای آموزشی و فرهنگی ویژه جوانان علاقه مند زمینه را برای فعالیت های سالم آنان فراهم نموده که یکی از برنامه های ۵ ساله هلال احمر کمک به آسیب های اجتماعی با توجه به حضور جوانان در این نهاد بزرگ مردمی است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان گفت: در راستای اجرای این طرح ۴۰ نفر از سر تیم های آموزش دیده عضو جوان با حضور در پارکها و اماکن عمومی مباحث لازم در خصوص جلوگیری از اعتیاد  را به صورت چهره به چهره آموزش می دهند.

سرپرست جوانان جمعیت هلال احمر گیلان گفت: در راستای اجرای این طرح تمامی کارکنان جمعیت هلال احمر گیلان در یک دور ه آموزشی یک روزه” با عنوان محافظت از خود و خانواده در برابر روان گردان ها و مواد مخدر “شرکت می کنند.

امید عظیمیان افزود: برگزاری کارگاه آموزشی تکمیلی ویژه سر تیم های عضو جوانان، برگزاری مسابقه مقاله نویسی با عنوان نه به اعتیاد، اجرای تست قند و فشار خون توسط اعضای حاضر در طرح ، ثبت نام از متقاضیان علاقه مند در سامانه عضویت جوانان جمعیت هلال احمر کشور ، از دیگر برنامه های این طرح در هفته اول تیر ماه می باشد که توسط معاونت جوانان جمعیت هلال احمر اجرا می شود.