انتشار نسخه الکترونیک مجله «ماه مهربان» تنها نشریه تخصصی بشردوستی در حوزه کودکان در سایت طاقچه

نسخه الکترونیک مجله "ماه مهربان" در سایت محصولات فرهنگی طاقچه منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان هلال احمر، نسخه الکترونیک مجله “ماه مهربان” در سایت طاقچه نیز منتشر شد و از این پس، کودکان بیشتری می توانند به این مجله تخصصی بشردوستی، دسترسی داشته باشند.

برای مشاهده نسخه الکترونیک مجله می توانید به آدرس سایت طاقچه به نشانی، www.taaghcheh.ir مراجعه کنید.

 

هم اکنون شماره ۴۰  مجله ماه مهربان، ویژه فروردین ۹۵ را از طاقچه دریافت کنید.

https://taaghche.ir/book/20696