المپیاد جوانه در شهرستان گناوه

اشاعه فرهنگ نوعدوستی از سنین پایین باید انجام پذیرد.

 به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان رییس شعبه گناوه؛ با اشاره به اهمیت مطالعه تاریخچه و اصول هفتگانه صلیب سرخ و هلال احمر و اشاعه فرهنگ نوعدوستی از سنین پایین بیان کرد: این المپیاد در مهدهای کودک شهرستان گناوه و با حضور غنچه های عضو هلال برگزار شد.

صیادی اظهار کرد: دومین المپیاد جوانه در بخش های مختلفی همچون آموزش تاریخچه و اصول هفتگانه صلیب سرخ و هلال احمر، روش های پناهگیری و تخلیه اضطراری، آشنایی با شماره‌های اضطراری و امدادی، آشنایی با وسایل کیف کمک‌های اولیه درشهرستان گناوه برگزار شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کودکان آینده سازان جامعه و غنچه های هلال ،امدادگران فردای این مرزبوم هستند، فراگیری این مباحث و اجرای این قبیل برنامه ها ، که با هدف ارتقای توان جسمانی،امدادی و نوعدوستی اعضا است، زمینه ساز حضور پررنگ نونهالان در مقاطع بالاتر در جمعیت خواهد شد.

رئیس جمعیت هلال احمرشهرستان گناوه نیز هدف از برگزاری این المپیاد را آشنایی اعضای کانون غنچه های هلال احمر با اصول هفتگانه جمعیت های هلال احمر و صلیب سرخ، انتشار اهداف بشردوستانه نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر با زبان کودکانه و توسعه کار گروهی بین اعضای کانون غنچه های هلال دانست و افزود: این المپیاد در چهار قسمت پناهگیری و خروج اضطراری، آشنایی با اصول هلال احمر، آشنایی با کیف کمک های اولیه، آشنایی با شماره های تلفن سازمان های امدادی برگزار و در پایان نیز به کلیه ی نونهالان شرکت کننده، گواهی حضور در المپیاد و هدیه ای جهت تقدیر اهدا شد.

صیادی خاطرنشان کرد: امیدواریم در سال جاری با همکاری مدیران مهدهای کودک، بهزیستی و آموزش و پرورش گسترش خوبی در زمینه راه اندازی کانون های جدید و ارائه آموزش های امدادی به سایر کودکان شهرستان داشته باشیم.