در مسابقه پیامکی ماه مهربان شرکت کنید و برنده شوید

ماه مهربان با زهم یک مسابقه پیامکی دیگر برای غنچه های هلال طراحی کرده که این مسابقه پیامکی به شرح زیر است.

چند کوهنورد برای صعود به قله ای به کوهستان رفته اند و در کوه در میان برف و باران، گیر کرده اند. آنها با شماره امداد ۱۱۲ هلال احمر تماس گرفته اند.

به نظر ما هلال احمر کدامیک از وسایل و تجهیزات امدادی خود را به کمک آنها خواهد فرستاد؟

شماره تصویر این وسیله امدادی را برای ما بفرستید.

پاسخ هایتان را به شماره تلفن ۱۰۰۰۱۴۷ پیامک بزنید.

لطفا به همراه پاسخ مسابقه، شماره مسابقه، نام و نام خانوادگی، نام شهر و استان را هم پیامک بزنید.

یعنی بنویسید مسابقه ۱۸، نام و نام خانوادگی… نام شهر… نام استان… پاسخ…

یادتان باشد سن شرکت کنندگان در این مسابقه باید بین ۵ تا ۹ سال باشد.

مهلت ارسال پاسخ ها پایان تیرماه ۹۶ است.