دومین روز از نشست جوانان و داوطلبان، پیشگامان حفاظت از محیط زیست برگزار شد// رییس سازمان جوانان: آموزش جوانان، گام مهمی برای اجرای برنامه های حفاظت از محیط زیست است// لزوم حساس سازی مردم و مسئولان

دومین روز از نشست جوانان و داوطلبان، پیشگامان حفاظت از محیط زیست با حضور دکتر مسعود حبیبی، رییس سازمان جوانان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان هلال احمر، دکتر حبیبی با اشاره به اینکه تغییرات اقلیمی در منطقه خاورمیانه و ایران، اهمیت توجه به محیط زیست و حفاظت از آنان را دوچندان کرده است، افزود: باید با یک برنامه ریزی منسجم، جوانان و داوطلبان هلال احمری را برای اجرای برنامه های زیست محیطی آماده کنیم.

وی ادامه داد: براساس توافقنامه سه جانبه میان جمعیت هلال احمر و سازمان محیط زیست و فدراسیون بین المللی جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر، طرح ملی “نهضت سبز” همه ساله توسط اعضای سازمان جوانان اجرایی می شود.

رییس سازمان جوانان تصریح کرد: اجرای برنامه های آموزشی، فرهنگی، بشردوستانه و ترویجی از جمله بخش های مختلف طرح ملی نهضت سبز است که قصد دارد با فرهنگ سازی و آگاهی بخشی عمومی در سطح جامعه، مردم را نسبت به اهمیت حفاظت از محیط زیست، آگاه کند.

دکتر حبیبی با بیان اینکه لازمه ایجاد تحول در اجرای برنامه های زیست محیطی، حساس سازی مردم و مسئولان نسبت به این موضوع است، گفت: یکی از وظایف ما در جمعیت هلال احمر، مدافعه گری در نگهداری از محیط زیست است چراکه محیط زیست در افزایش تاب آوری جامعه، نقش بسزایی دارد.

وی افزود: باتوجه به تعداد زیاد داوطلبان اعم از کودکان، نوجوانان، جوانان و سایر افراد جامعه در جمعیت هلال احمر ایران، می توان با ارائه برنامه های مدون آموزشی به این افراد، گام مهمی در آموزش سایر افراد جامعه برداشت.

در پایان نشست دور روزه جوانان و داوطلبان، پیشگامان حفاظت از محیط زیست، اعضای حاضر و نمایندگان فدراسیون بین المللی جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر، با جمع بندی نظرات مطرح شده، بر حفاظت همه جانبه از محیط زیست تاکید کردند.

آموزش افراد از سنین پایین، بهره گیری از بخش های خصوصی، تفکیک پسماند از مبدا، تشویق مردم به استفاده از کیسه های غیرپلاستیکی، ترویج فرهنگ نگهداری از پوشش گیاهی و درختان، حفظ منابع آبی و … از جمله موضوعاتی بود که به عنوان راهکارهای عملیاتی حفاظت از محیط زیست مطرح شد.