برگزاری بیست هشتمین مرحله شهرستانی مسابقات امدادی رفاقت مهر در شهرستان قوچان

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان قوچان؛ سعید فکوری بابیان این خبر افزود: هدف از برگزاری این مسابقات را افزایش سطح دانش امدادی و همچنین افزایش سطح فرهنگ بشر دوستی اعضا کانون های چند گانه جوانان هلال احمر شهرستان می باشد.
فکوری ادامه داد در این مرحله از مسابقات که به صورت شهرستانی برگزار شد اعضا کانون های چند گانه (کانون شاخه آزاد٬ کانون دانشجویی و کانون شاخه روستایی) جوانان هلال احمر شهرستان در دو بخش خواهران و برادران در آیتم های
۱-کمک های اولیه و احیای قلبی و ریوی (سه تیم در بخش برادارن و دو تیم بخش خواهران)
۲-حمل تخصصی مصدوم(چهار تیم بخش برادران سه تیم بخش خواهران)
۳-اسکان اضطراری و اردوگاه(سه تیم بخش برادران و دو تیم بخش خواهران)
۴-زبان خارجه (سه نفر بخش برادارن و دو نفر بخش خواهران)
با هم به  رقابت و تحکیم و گسترش رفاقت های خود پرداختن که از بین تیم های شرکت کنند در هر بخش  تیم منتخب جهت حضور در مرحله استانی انتخاب شده است که در آینده نزدیک به مسابقات استانی اعزام خواهند شد.
همچنین در حاشیه برگزاری این مسابقات کارشناسان  معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر خراسان رضوی از روند برگزاری مسابقات بازدید کردند.