دبیران استانی مجامع کانون های جوانان و دانشجویی، پست‎های ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی را هدایتگری کردند

با پایان هفدهمین طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی، نخستین هدایتگری پست های نوروزی توسط دبیران استانی مجامع کانون های جوانان و دانشجویی با موفقیت پایان یافت.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر؛ معاون دانشجویی و جوانان گفت: با توجه به پتانسیل و توانمندی‎های دبیران استانی مجامع کانون‎های جوانان و دانشجویی، در راستای ارتقاء کیفی طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی در هفدهمین دوره از این طرح ملی، برای نخستین بار به عنوان هدایتگران پست های نوروزی جوانان ایفا نقش کردند.

مسعود آسیما ضمن قدردانی از مدیران عامل، معاونین امور جوانان و دبیران استانی در راستای اجرای موفق این هدایتگری افزود: حضور دبیران استانی مجامع کانون‎های جوانان و دانشجویی به همراه معاون امور جوانان و کارشناس طرح ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی در پست‎های ایمنی و سلامت استان، ضمن انتقال تجارب، بررسی نقاط ضعف و قوت هر پست را در برداشت.

وی در پایان گفت: با توجه به جمع بندی گزارش های نوروزی در سازمان جوانان، دبیران استانی مجامع فرم‎های تکمیل شده خود را جمع‎بندی و به همراه گزارش توصیفی و تصویری هدایتگری‎ها، حسن انجام طرح بهرفت در سطح استان را به عنوان یکی از بخش‎های گزارش های استان‎ها به سازمان جوانان ارسال خواهند کرد.