گزرش تصویری//روزهای پایانی هفدهمین دوره طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی در سراسر کشور