هلال سرخ و برف سپید در کردستان / ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی

ما هستیم و یک هلال آنهم یک هلال سرخ که می درخشد همچون طلا و امید را زنده می کند در دل آنان که نوروز را برای سفر انتخاب کردند.
چه حکمتی دارد این هلال سرخ که این چنین جوانان را مجذوب خود می کند؟
دلی همچون آینه صاف و بزرگ مثل دریا دارند، جوانان هلال احمری را می گوییم که حتی با برف و سرما هم تلاش آنان بی مانند است و به همان مربع سرخ که بر لباسشان حک شده قانع اند و بی ادعا خدمت می کنند.
روز و شب ،سرد و گرم ،باران و برف نمیشناسند فقط هستند و با بودنشان آسایش را در این روز های عید نوروز هدیه می کنند به آنان که سال ها است هلال را از خود جدا نمی دانند.

عکس: مهری شریفیان/ کردستان
متن: امیر کریمی / کردستان