حضور صمیمی دکتر محمد شریعتمداری معاون اجرائی رییس جمهور در پست ایمنی و سلامت مسافران نوروزی در سوادکوه