گزارش تصویری// پنجمین روز اجرای طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی در سراسر کشور