رئیس سازمان جوانان هلال احمر خبر داد: بهره مندی بیش از ۱۷۹ هزار نفر از خدمات ارائه شده در طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی

رئیس سازمان جوانان هلال احمر از بهره مندی بیش از 179 هزار نفر از خدمات ارائه شده در طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی در چهار روز ابتدای طرح خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان هلال احمر دکتر مسعود حبیبی در ارتباط با آمار هفدهمین مرحله از طرح ملى ایمنى و سلامت مسافرین نوروزى از روز اول اجرای طرح یعنی ۲۵ اسفند تا پایان روز چهارم اظهارداشت: ۹ هزار و ۲۷۰ نفر در این مدت در اجرای طرح مشارکت داشته که ۳ هزار و ۳۸۵ نفر آنها بانوان و ۵ هزار ۸۸۵ آقایان بوده اند.
وی در مورد تعداد افرادشرکت کننده بر حسب کانون افزود: ۵ هزار و ۸۰۵ نفر افراد شرکت کننده از کانون جوانان، یک هزار و ۸۷۵ نفر از کانون های دانشجویی، ۵۹۹ نفر از کانون های دانش آموزی، ۱۲۷ نفر طلاب، ۵۱۷ نفر از کانون روستایی و ۲۶۷ نفر از کانون غنچه ها بوده اند.

رئیس سازمان جوانان هلال احمر در مورد تعداد افراد خدمت گیرنده عنوان داشت: ۱۷۴ هزار و ۱۲۶ نفر در پست های ثابت، ۵ هزار و ۷۸۲ نفر در پستهای سیار و به طور کلی۱۷۹ هزار و ۹۰۸ در هر دو پست ثابت و سیار از خدمات داوطلبانه سازمان جوانان بهره مند شده اند.

دکتر حبیبی با اشاره به خدمات ارائه شده به مسافران گفت: ۱۴ هزار و ۴۴۸ نفر در ایستگاه سلامت، ۱۳ هزار و ۹۵۶ نفر از فضاهای دوستدار کودک،۱۳ هزار و ۸۵۰ نفر از خیمه های نماز بهره مند شده اند.

وی گفت: امضا کنندگان میثاق نامه کمپین نه به تصادفات نیز ۲۲ هزار و ۴۹ نفر بوده که در مجموع ۶۴۴ هزار و ۳۰۳ نفر از خدمات ارائه شده بهره مند شده اند.

دکتر حبیبی خاطرنشان کرد: میثاق نامه کمپین “نه به تصادفات جاده ای” در محل ایستگاه های طرح نوروزی قرار گرفته است و مردم می توانند با امضای آن عضو کمپین شوند. همچنین علاقمندان می توانند با کمک ربات تلگرامی safarsalem_bot@،پوستر اختصاصی خود را برای عضویت در کمپین طراحی کنند.

رئیس سازمان جوانان هلال احمر در ارتباط با اقلام توزیع شده گفت: ۷۳ هزار ۳۲۸ نقشه، ۷۲ هزار و ۵۵۷ بروشور و ۵۳ هزار و ۴۴۹ مورد سایر محصولات میان مسافران توزیع شده است که در مجموع ۱۹۹ هزار ۳۳۴ مورد توزیع اقلام داشته ایم.