در مسابقه پیامکی ماه مهربان شرکت کنید و برنده شوید

ماه مهربان باز هم یک مسابقه پیامکی برای غنچه های هلال طراحی کرده است. این مسابقه پیامکی به شرح زیر است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان این مسابقه به شرح زیر است.

خانواده ای به سفر می روند. قبل از سفر، باید تمام نکات ایمنی را رعایت کنند و بعد خانه را ترک کنند.

به نظر شما در کدام تصویر نکات ایمنی رعایت نشده است؟

پاسخ هایتان را به شماره تلفن ۱۰۰۰۱۴۷ پیامک کنید.

لطفا به همراه پاسخ، شماره مسابقه، نام و نام خانوادگی، نام شهر و استان را هم پیامک بزنید.

یعنی بنویسید: مسابقه ۱۷ نام و نام خانوادگی…. نام شهر…. نام استان…. پاسخ….

یادتان باشد سن شرکت کنندگان در این مسابقه باید بین ۵ تا ۹ سال باشد.

مهلت ارسال پاسخ تا پایان خرداد ۱۳۹۶ است.