آیین نامه دومین جشنواره ملی سرود و نمایش “ماه پیشونی”

برای مشاهده فایل ورد آیین نامه بر روی اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فایل سرودهای جشنواره ملی “ماه پیشونی” (باکلام و بی کلام) بر روی اینجا کلیک کنید.