پوسترها و بنرهای طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی ۹۶

پوستر ها و بنرهای لازم جهت تبلیغات و احداث پایگاه های هفدهمین دوره اجرای طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر را از این قسمت دریافت کنید.

* پوستر ۷۰ *۵۰ طرح اصلی: دانلود

* پوستر ۷۰ * ۱۰۰ طرح اصلی: دانلود

* بنر ۱*۳ افقی طرح اصلی: دانلود

* بنر ۴ * ۳ عمودی طرح اصلی: دانلود

* استند ۹۰*۲۰۰ عمودی طرح اصلی: دانلود

* پوستر ۷۰ *۵۰ مسابقه فیلم و عکس بشردوستی: دانلود

* استند ۹۰ * ۲۰۰ میثاق نامه کمپین ملی نه به تصادفات: دانلود

* استند ۹۰ * ۲۰۰ ایستگاه سلامت: دانلود

* پلاکارد نماد کمپین نه به تصادفات: دانلود

* پوستر امام و رهبری: دانلود

*دعای سفر ۱: دانلود

*دعای سفر ۲: دانلود

*پوستر جشنواره ملی نقاشی “صلح و دوستی”: دانلود

*پوسترهای فضای دوستدار کودک: ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱

*پوستر مروری بر طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی و کمپین نه به تصادفات: دانلود

*کتابچه راهنمای پست های نوروزی: دانلود