طرح ملی پیمان منطقه چهار

محبتها هیچ وقت فراموش نمیشن، محبت کردی اوندر میمونه و میچرخه یه روزی و یه جایی که روحتم خبر نداره بهت برمیگرده. محبت کن بی توقع

عکس نوشت: محمد علی سیروسی .استان خراسان جنوبی