طرح ملی پیمان منطقه چهار

طرح ملی پیمان به من آموخت در "بله" گفتن عجله نکنم

به تجربه آموخته‌ام که وقتی کسی از من پاسخ آری یا نه می‌خواهد، اگر مرا تحت فشار زمانی قرار داد، بلافاصله پاسخ نه را بگویم. چون پاسخ منفی را
می‌توان بعداً به پاسخ مثبت تغییر داد.اما برای تغییر دادن پاسخ مثبت،معمولا دیگر فرصتی نیست. آن هم برای مخاطب شتابزده‌ای که آن را با فشار اخذ کرده است.

عکس نوشت: سینا ذکائیان. استان خراسان رضوی