دیدار صمیمانه رییس سازمان جوانان با روسای ادارات و کارشناسان امور جوانان استان های سراسر کشور

در پایان جلسه توجیهی طرح “بهرفت” (بهبود رفتارهای ترافیکی) که کارشناسان امور جوانان از استان های سراسر کشور حضور داشتند، در دیدار صمیمانه ای با حضور دکتر مسعود حبیبی، رییس سازمان جوانان جلسه گفتگو و پرسش و پاسخ برگزار شد.