دستور العمل طرح نوروزی 96

برای مشاهده دستورالعمل، فرم ها و کاربرگ ها بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

دستورالعمل طرح نوروز 96: دانلود

بخشنامه: دانلود

فرم 1، مشخصات فضاها و سرتیم ها: دانلود

فرم 2، اسپانسرها: دانلود

فرم 3، نظرات و پیشنهادات: دانلود

فرم 4، نظرات و پیشنهادات مسئولین: دانلود

فرم 5، ابتکارات و نوآوری: دانلود

کاربرگ 1، سحاب: دانلود

کاربرگ 2، سحاب: دانلود

کاربرگ 3، سحاب: دانلود

یک دیدگاه برای این نوشته ارسال شده است

Comments are closed.