گردهمایی رابطان خبری سازمان جوانان

حافظا...
آمدم فالى بگيرم تا بدانم عاقبت چيست
عاقبت را خوب ميدانم، دلهره از بهر چيست

قلم داران و سفیران صلح و دوستى در شهر زیباى شیراز گرد هم آمدیم و همه بایک هدف گام برداشته و مى رویم تا به اوج برسیم، اوجى که تنها باید عاشق باشى تا درکش کنى، یک صدا و هم آهنگیم و همه یک راه تا انتها داریم
از حق که نگذریم انسانیت و بشردوستى میان قلبهاى همه اعضاى سازمان جوانان موج میزند و کسى نمیتواند انکارش کند.
آنها هفت اصول هلال احمر را از عمق واقعیت تدوین کرده اند، از سرشت انسانهایى که تا مرز خدا مهربانند و دوست داشتنى…
ولى کمتر دیده میشوند، آنانى که حتى در اوقات فراغت و تعطیلات بزرگ دست از بشردوستى و خدمات داوطلبانه برنداشته و میزبان خوبیها
خواهند بود و بى دریغ مهربانند…
ماهم در این دورهمى صمیمى آموختیم که از این قلم هر چند مبتدى در راه انتشار خوبیها استفاده کنیم و
اى کاش براى لحظه اى از مشغله ها و روزمرگى
این دنیا بیرون آمده تا اطرافمان را بهتر ببینیم.

عکس نوشت: سیده پریا میرطالبى ، استان مرکزى