فرم شرکت در جشنواره لی لی لی لی حوضک

علاقمندان به شرکت در جشنواره قصه گویی مهر با عنوان «لی لی لی لی حوضک» می توانند فرم شرکت در این جشنواره را از لینک زیر دانلود کرده و پس از تکمیل به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

فرم شرکت در جشنواره لی لی لی لی حوضک